De besøgende roser Besættelsesmuseet

I de måneder i 2020, hvor Besættelsesmuseet var åbent, blev der gennemført publikumsundersøgelser på museet. Vi er både glade og stolte over at kunne sige, at undersøgelserne viser, at de besøgende er rigtigt glade for museet.

Vores mål med den nye udstilling på Besættelsesmuseet er, at den skal sætte tanker i gang om de svære valg, der var dengang. Den skal nuancere historien og give viden om besættelsen i Aarhus, og den skal engagere de besøgende. Vi har lavet disse publikumsundersøgelser for at undersøge, om museet virkede efter de intentioner, vi havde med den nye udstilling. Undersøgelserne blev også lavet for, at vi kan blive inspireret til hvilke justeringer, der evt. kan forbedre udstillingen.

Den ene af de i alt tre publikumsundersøgelser, der blev gennemført i oktober og november 2020, var et spørgeskema, som i alt 100 besøgende besvarede. 89 % af de adspurgte svarede, at de havde lært noget nyt ved at besøge museer.

I undersøgelse blev der også spurgt ind til, hvad den besøgende særligt havde lagt mærke til. Det, som flest fremhævende som noget de godt kunne lide, var udstillingen i det hele taget. Andet, som de adspurgte særligt synes om, var de interaktive elementer i udstillingen og de legitimationskort, som alle besøgende får udleveret. Gennem legitimationskortet kan den besøgende få et indblik i en persons mulige liv. Denne persons historie og skæbne fører den besøgende gennem krigens historie og gennem de temaer, som udstillingen fortæller om. 95 % af de adspurgte have brugt legitimationskortet og 85% af dem synes godt om dette element i udstillingen. De besøgende meldte også tilbage, at de havde læst teksterne i udstillingen og 85 % af dem var positive omkring den måde, teksterne var skrevet på. Det er vi, der har lavet udstillingen, glade for. Legitimationsskortet er et element, vi har arbejdet meget med, så det både teknisk var nemt at bruge og fortællermæssigt blev fængende. Vi har også arbejdet meget med at lave enkle informative tekster, som det er nemt at skimme og nemt at læse op for sine børn og andre, man besøger museet med.

Hvis du vil læse hele undersøgelsen, kan du gøre det her: Publikumsundersøgelsen Besættelsesmuseet oktober-november 2020.

Det blev også gennemført en mere kvalitativ undersøgelse, hvor syv besøgende blev interviewet om deres besøg på museet. Flere af dem, der blev interviewet, fremhævede at de syntes, besættelsestiden blev relevant gennem udstillingen, og at de under deres besøg kunne trække paralleller til budskaber og dilemmaer i dagens samfund. Noget andet, som blev fremhævet, var at udstillingen blev nærværende ved at der i den blev fortalt personlige historier.

Den ene interviewede fortalte for eksempel:

”Det, som tændte os, var det med, at man kom tæt på menneskernes personlige oplevelser. De personlige dilemmaer. Det gjorde det meget relevant. Man kunne sætte sig ind i, hvad var det, de mennesker havde oplevet og hvorfor gjorde de, som de gjorde. Og det gjorde, at jeg synes, at det blev en meget nærværende oplevelse.”

– Ole

Legitimationskortet var også noget, som blev fremhævet i interviewene:

”Altså jeg synes det var rigtigt spændende og rigtigt interessant, at der var blevet lavet de der kort, så man skulle følge én bestemt person og ligesom deres liv, igennem de her år. Fordi man kan så tage derind igen og få et nyt kort og et andet perspektiv, og det gør, at man også har lyst til at komme igen.”

– Caroline

Der er lavet en rapport, som fortæller mere om denne undersøgelses resultater. Den kan læses her: Kvalitativ brugerundersøgelse omkring refleksioner over besøg på Besættelsesmuseet.

Den sidste publikumsundersøgelse på museet blev lavet i et samarbejde med Center for Kulturevaluering ved Aarhus Universitet. Undersøgelsen bestod blandt andet i, at de samme spørgsmål blev stillet på to forskellige tidspunkter. Den første gang var i februar 2018 lige før museet lukkede for at blive ombygget. Der deltog 51 besøgende i undersøgelsen. De samme spørgsmål blev besvaret af 133 gæster i oktober 2020 efter, at museet var genåbnet med de nye udstillinger. Denne undersøgelse giver os derfor mulighed for at se, om synet på museet har ændret sig efter ombygningen. Og det har det. Undersøgelsen viser, at de besøgende nu synes bedre om museet. I 2018 svarede lidt over halvdelen (58%), at deres vurdering af museet var meget positiv, og yderligere 26% var delvist positive. I 2020 svarede 91 % at deres vurdering af museet var meget positiv og derudover var 9 % delvist positive. Efter Besættelsesmuseet åbnede med en ny udstilling, var der ingen som svarede, at de havde en neutral eller negativ vurdering at museet.

I undersøgelsen blev de besøgende også bedt om at bedømme museet. Den bedømmelse. som det nye Besættelsesmuseet fik var, at det først og fremmest er en nytænkende udstilling og et folkeligt museum, der henvender sig til et bredt og mangfoldigt publikum. I undersøgelsen var det også muligt at skrive, hvis man særligt ville fremhæve noget fra oplevelsen af Besættelsesmuseet. Her er nogle af svarene:

  • ”At der på forholdsvis lidt plads er lavet så flot og spændende udstilling.”
  • ”Giver et godt billede af, hvordan livet var i Aarhus under besættelsen.”
  • ”En nuanceret fremstilling med dilemmaer, der satte gang i tankerne.”
  • ”Godt lavet med legitimationskort og godt med videoklippene rundt om i museet. Spændende, at der var indrettet en lejlighed, forhørslokale og torturrum.”
  • ”At der også var fokus på den tyske side af historien, så fortællingen blev helstøbt og man forstod hele billedet.”
  • ”En fantastisk oplevelse – gode effekter som gør historien mere livagtig. Det fungerer rigtig godt med de udleverede id-kort og den persona, man følger. At museet ligger i de gamle lokaler, der rent faktisk var i brug under 2. Verdenskrig, tilføjer yderligere til oplevelsen. Vi har besøgt mange museer rundt i Europa, som handler om 2. Verdenskrig, og vi må sige at Besættelsesmuseet trods sin lille størrelse virkelig kan være med på internationalt niveau.”

Center for Kulturevaluering har lavet en kommenteret datarapport, der også sammenligner publikumsundersøgelsen fra 2018 med publikumsundersøgelsen lavet efter at Besættelsesmuseet åbnede med den nye udstilling. Datarapporten kan læses her: Publikums oplevelse af Besættelsesmuseet – kommenteret datarapport.

Gennem de tre undersøgelser blev vi bekræftet i, at museets nye udstilling i høj grad opfylder de mål, vi havde sat os. Det er vi meget glade for.

Hvis du ikke selv har besøgt museet endnu, så genåbner det i dag, efter at have være lukket ned på grund af covid-19 restriktionerne. Vi håber, når du kommer, at du også vil blive glad og oplyst – på samme måde, som de besøgende har tilkendegivet, at de blev det sidste år.

Link:

Publikumsundersøgelsen Besættelsesmuseet oktober-november 2020

Kvalitativ brugerundersøgelse omkring refleksioner over besøg på Besættelsesmuseet

Publikums oplevelse af Besættelsesmuseet – kommenteret datarapport