4. september 2014 holder vi et seminar om handelsgartnerier fra ca. 1850 til i dag i Den Gamle By

I øjeblikket er der stor interesse for havebrug af alle slags og blogs om haver boomer; men der mangler næsten fuldstændigt en vinkel på handelsgartnerier, for eksempel hvad angår sortiment, arbejdsdeling, beliggenhed. For at starte en ny indsamling af viden og synsvinkler på handelsgartnerierne og deres historie indbyder Den Gamle By og Byarkivet i Horsens derfor til et seminar om emnet for at skabe et netværk.

I Den Gamle Bys handelsgartneri er der to drivhuse. Det forreste er et formeringsdrivhus fra 1830. Det bagerste er et paradedrivhud, hvor planterne bliver udstillet på en smuk måde.

I Den Gamle Bys handelsgartneri er der to drivhuse. Det forreste er et formeringsdrivhus fra 1830. Det bagerste er et paradedrivhus, hvor planterne bliver udstillet på en smuk måde.

Praktiske oplysninger:

Seminaret foregår i Den Gamle By, Viborgvej 2, 8000 Aarhus C.

4. september 2014, kl. 10-16.30. Det koster 250,- kr. at deltage og prisen dækker al forplejning hele dagen.

Endelig tilmelding til tem@dengamleby.dk 1. august 2014.

De 250 kr. bedes indbetalt senest 1. august på konto, reg. nr. 4387, konto nr. 10612594.

 

Se hele invitationen og programmet for dagen her:

http://byhistorie.inet-designer.dk/seminar-om-netvaerksdannelse-om-handelsgartnerier/

 

Her er et lille uddrag af invitationen:

 

Handelsgartneriernes opståen, i Danmark og de fleste andre europæiske lande i 1800-årene, var tæt knyttet til den voldsomme vækst i byudviklingen. Handelsgartneriernes fremkomst blev fremtvunget af den voksende bybefolkning, der ikke selv havde jord, hvorpå de kunne avle de mest nødvendige grønsager. Handelsgartnerierne kom dengang til at udgøre en væsentlig del af bybefolkningens spisekammer. Desuden blev det i midten af 1800-tallet mere og mere almindeligt blandt byernes borgerskab at udstyre sine stuer og vindueskarme med planter, som alle blev drevet frem hos handelsgartnere.

Væksthus i 1893 hos handelsgartner Weber, Frederiks Allé 80, Aarhus. Her dyrkede han potteplanter til datidens klunkehjem.

Væksthus i 1893 hos handelsgartner Weber, Frederiks Allé 80, Aarhus. Her dyrkede han potteplanter til datidens klunkehjem.

Gartner Weber var et eksempel på en gartner, der både dyrkede grønsager på friland og potteplanter i sit væksthus. Det er gartnere som Weber, vi vil se nærmere på i seminaret i Den Gamle By.

Mistbænke og frilandsdyrkning på Webers gartneri, 1893. Her er banegraven i dag.

Mistbænke og frilandsdyrkning på Webers gartneri, 1893. Her er banegraven i dag.

 

Her er et uddrag af dagens program:

Kl. 10.30-11.30: Agronomie doktor (från maj 2014) och hortonom, Inger

Olausson: En blomstrande marknad. Handelsträdgårdar i Sverige med

utblickar i Norden 1900-1950

Kl. 11.30-12.10: Arkivar Bodil Møller Knudsen: Handelsgartnerier i

Horsens 1840-1920. Topografi og arbejdsdeling.

Kl. 12.20-13.00: Landmand og produktionsgartner Axel Månsson: Et

moderne, økologisk handels- og produktionsgartneri.

 

Efter frokost:

Tove Engelhardt Mathiassen vil fortælle om blomster i byernes vindueskarme, Den Gamle Bys gartner, Gitte K. Røn fortæller om Formeringsdrivhuset og paradedrivhuset, Gartner Leif Juul, Det Danske Gartnerimuseum: Sådan fungerede en mistbænk. Museumsassistent, cand. phil. Laurits Nørgaard Petersen: Emdruphøj 1880-1930. Skraldsortering og recycling i et handelsgartneri.

Til slut er arkivar Bodil Møller Knudsen ordstyrer i diskussion om de fremadrettede idéer om netværk, forskning, seminarer.

Husk: Endelig tilmelding til tem@dengamleby.dk 1. august 2014.

Julesalg i drivhuset

Indgang til Paradedrivhuset.

Fra Paradedrivhuset i Handelsgartneriet Bernstorff er der her i juleperioden salg af juleplanter, dekorationer, hyacintløg-og glas, duftgeranier, juletop, mistelten, halmneg, kogler, gran, kranse m.m.. Åbent lørdage og søndage fra kl.10-18 med sidste dag søndag d. 22. december. De følgende billeder viser et udsnit af hvad der kan købes. God fornøjelse!

 

Velkommen til julesalget !

Hyacintglas sælges både i Handelsgartneriet og i Museumsbutikken.

Hyacintløg til drivning.

Hyacinter pakket i papir.

Juletazetter dufter helt fantastisk.

Alpevioler i lerpotter med zinkunderskåle.

Julestjerner kan også være hvide.

Store saftige juleappelsiner og peberrod.

Pigeoner er et rigtigt juleæble.

Belle de Boskoop, Cox orange, granatæbler og honning fra Den Gamle Bys bistader.

Halmneg til fuglene er hentet på Gl. Estrup Landbrugsmuseum.

Kvæder spreder en dejlig duft.

 

Når mørket sænker sig tænder vi stearinlysene, og i julelampens skær er der ikke et øje tørt.

Hermed ønsker jeg alle læsere her på havebloggen en rigtig Glædelig Jul og et Godt og lykkebringende Nytår !