Om denne blog

Bag Den Gamle Bys udstillinger, arrangementer og publikationer ligger der meget arbejde som museets besøgende sjældent har mulighed for at opleve. Bloggen Bag Facaden fortæller nogle af disse historier. Her vil du løbende kunne følge genstande blive klargjort, udstillinger blive skabt, undersøgelser blive udført, samt meget andet der gør, at museet kan fortælle om sine samlinger og om Aarhus og de andre danske købstæders historie.

Velkommen bag Den Gamle Bys facade.

Malerformand Torsten Lykke Nielsen med ifærd med at trykke tapeter til Mørnmestergårdens vægge.

 

Jørgen Angel og Martin Brandt Djupdræt

Fotograf Jørgen Angel og overinspektør Martin Brandt Djupdræt gennemgår den samling, som Jørgen Angel overdragede til Den Gamle By.

Karen Woer renser gobelin

Leder af bevaringsafdelingen Karen Woer renser en flamsk gobelin fra 1600-tallet.